Educational Academic Research

Yayın, hakem değerlendirmesi, yayınlama ve etik standartlar gibi derginin politikaları hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmak için lütfen politikalar sayfasını ziyaret ediniz. Benzer şekilde, dergi hakkında detaylı bilgi için lütfen Hakkında sayfasını ziyaret ediniz.

Değerlendirme için sunulan makaleler orijinal olmalıdır ve daha önce herhangi bir elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Eğer bir makale daha önce bir konferansta veya toplantıda sunulmuşsa, yazarlar etkinlikle ilgili detaylı bilgi sağlamalı ve bunlar arasında organizasyonun adı, tarihi ve yeri bulunmalıdır.

Yazarların aşağıdaki kılavuzlara göre makalelerini hazırlamaları beklenmektedir.

•    Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları: STROBE kılavuzları
•    Sistematik derlemeler ve meta-analiz: PRISMA kılavuzları (protokoller için lütfen PRISMA-P)
•    Nitel araştırma: SRQR kılavuzları

Araştırmanız için doğru kılavuzu bulmak için lütfen Equator Network'ün buradaki anketi doldurunuz.

Educational Academic Research, yazarlarına, araştırmalarda cinsiyet ve cinsiyet eşitliği faktörlerini içermeyi teşvik etmek amacıyla, yazılarını hazırlarken 'Sex and Gender Equity in Research - SAGER - kılavuzlarını' takip etmelerini önerir. Göndermeden önce yazarlar, EASE Yazarlar ve Çevirmenler için Kılavuzlarını danışarak, anlaşılır, özlü ve doğru metinler oluşturmayı ve yaygın hatalardan ve tuzaklardan arınmış olmalarını sağlayabilirler.

Makalelerin biçimlendirilmesi American Psychological Association (APA) Yayın Kılavuzu'nun Yedinci Baskısı (2020) doğrultusunda olmalıdır. (APA 7)

Makaleler sadece derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi (aujkkef.manuscriptmanager.net) aracılığıyla gönderilebilir. Diğer herhangi bir ortam aracılığıyla ve yazarlar dışında yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlk gönderim sırasında, yazarların aşağıdaki formu sunmaları gerekmektedir:
-Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu 

MAKALE HAZIRLAMA
Başlık sayfası
: Tüm gönderimlerle birlikte ayrı bir başlık sayfası sunulmalıdır ve bu sayfa aşağıdaki bilgileri içermelidir:

•    Makalenin tam başlığı (en fazla 10 kelime) ve 50 karakteri geçmeyen (3-6 kelime) kısa bir başlık,
•    Yazar(lar)ın adı(ları), kurum(lar)ı, akademik dereceleri ve ORCID numaraları,
•    Finansal destek bilgisi ve destek sağlayan diğer kaynaklar hakkında detaylı bilgi,
•    Yazarların adı, adresi, telefon numarası (cep telefonu dâhil) ve e-posta adresleri,
•    Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri Derginin Yayın Kurulu Üyesi olan yazar(lar) bu bilgiyin başlık sayfasında belirtmelidir.

Özet: Özet alt başlıkları, makale türlerine göre düzenlenmelidir. Kelime sayısı özelliklerine ilişkin bilgi için aşağıdaki Tablo 1'e bakınız.

Anahtar kelimeler: Her gönderi, özetin sonunda konu dizinlemesi için en az 3 en fazla 6 anahtar kelime ile birlikte sunulmalıdır. Anahtar kelimeleri listelerken kısaltmalar kullanılmamalıdır.

Makale Türleri
Araştırma Makaleleri: Araştırma makaleleri, orijinal araştırmalara dayanan yeni bilgiler sunar. Araştırma makalelerinin kabulü genellikle araştırmanın orijinalliği ve önemine dayanır. Bir Araştırma Makalesinin ana metni, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler alt başlıklarıyla yapılandırılmalıdır.

Araştırmalarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Derleme
Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Derlemeler, derginin konusuyla ilgili bir konunun mevcut bilgi durumuna kapsamlı bir genel bakış sağlamalı ve ilgili araştırmaların tartışma ve değerlendirmelerini içermelidir. Derleme yazılarının alt başlıkları yazarlar tarafından planlanabilir. Bununla birlikte, her inceleme makalesi birer "Giriş" ve "Sonuç" bölümünü içermelidir. Derlemeler ile ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Editöre Mektup
Editöre Mektup, daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli veya gözden kaçırılan yönlerini tartışan bir tür metindir. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Editöre Mektup'un metni yapılandırılmamış olmalı ve özet, anahtar kelimeler, tablolar, şekiller, resimler veya diğer medya içermemelidir. Editöre Mektup içinde yorum yapılan makale uygun şekilde kaynak olarak gösterilmelidir.

Tablo 1. Makale türleri için kısıtlamalar

Makale türü Metin* Özet (TR-ENG) Kaynaklar Kaynaklar  Görseller
Araştırma Makalesi 9000 250 30 10 En fazla 15 görsel
Derleme 10000 200 30 10 En fazla 15 görsel
Editöre Mektup 2000 - 5 - -

*Kelime sınırı, özet, referanslar, tablolar ve şekil açıklamalarını içermemektedir.

Başlık Düzeyleri (En fazla 4 düzeyde numaralandırılmış olarak)
Birinci Düzey

Ortalanmış, kalın, baş harfler büyük;
Metin yeni bir paragrafla başlar.
İkinci Düzey
Sola yaslı, kalın, baş harfler büyük;
Metin yeni bir paragrafla başlar.
Üçüncü Düzey
Sola yaslı, kalın, italik, baş harfler büyük;
Metin yeni bir paragrafla başlar.
Dördüncü Düzey
Kalın, baş harfler büyük, sonu üst üste iki nokta ile biter. Metin aynı satırda başlar ve standart bir paragraf olarak devam eder.

Tablolar
Tablolar, referans listesinden sonra ana belgeye dâhil edilmeli ve metinde atıfta bulunulan sırayla ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her tablonun üstünde tanımlayıcı bir başlık bulunmalı ve tabloda kullanılan herhangi bir kısaltma, alt notlarla tablonun altında tanımlanmalıdır (metinde tanımlanmış olsalar bile). Başlığın üstünde, eğik yazıyla başlığın tamamını kapsayan tanımlayıcı bir başlık bulunmalıdır. Tablolar, Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve verilerin okunması ve anlaşılması kolay olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ancak ana metni desteklemeli ve geliştirmelidir.

Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar TIFF veya JPEG formatında ayrı dosyalar olarak gönderilmeli ve Word belgesine eklenmelidir. Eğer bir görselin alt birimleri varsa, alt birimler tek bir resme birleştirilmeli ve görseller (a, b, c, vb.) etiketlenmelidir. Her bir şekil için minimum çözünürlük 300 DPI olmalı ve şekiller net ve okunması kolay olmalıdır. Resim açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir. Görsellere/resimlere ana metinde atıfta bulunulmalı ve bahsedildikleri sırayla ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalar
Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ilk kullanımda, hem özet hem de ana metinde tanımlanmalıdır. Tanımın ardından parantez içinde kısaltma sağlanmalı ve makale boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.

Ürünleri Tanımlama
Bir makalede bir arşiv, kaynak, ürün, donanım veya yazılım programından bahsederken, ürünle ilgili detaylı bilgileri parantez içinde sağlamak önemlidir. 

Örneğin, General Electric tarafından Milwaukee, Wisconsin, ABD'de üretilen Discovery St PET/CT tarama cihazından bahsediliyorsa, bilgiler aşağıdaki formatta sunulmalıdır: "Discovery St PET/CT tarama cihazı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD)." Bu bilgilerin sağlanması, ürünün doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

Ek Materyaller
Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.

KAYNAKLAR
Atıf yapılırken ana kaynaklar ile birlikte en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hem metin içi kaynaklar hem kaynakça bölümü Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) 7’nin dergi için gerekli revizyonları yapılan versiyona göre (Microsoft Word uygulamasında, Başvurular, Kaynakları Yönet) hazırlanmalıdır. 

Metin içi referanslarda, parantez içerisinde yazar soy ismi ve yayın tarihi olacak şekilde atıf yapılmalıdır. Sosyal Bilimlerde yayınlar sayfa bakımından hacimli oldukları için dergimizde mutlaka baskı yılından sonra sayfa sayısı da kullanılmalıdır.

Örnek (APA 7)


Dergi Makalesi: Antunes B. M. M., Cayres S. U., Lira F. S., & Fernandes R. A. (2016) Arterial thickness and Immunometabolism: the mediating role of chronic exercise. Current Cardiology Reviews, 12(1), 47-51.
Birden fazla yazarlı dergi makalesi: Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS One, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972
Türkçe Makale: Bayram, M., Keskin, B., & Kırandı, Ö. (2020). 2019-2020 Sezonu Hentbol Kadınlar 2. Lig A Grubunda Oynayan Takımların Müsabaka Analizleri [2019-2020 Season Handball Women’s Competition Analysis of Teams in the 2nd League]. Research in Sports Science, 10(2), 37-44.

Kitaplar
Tek Yazarlı Kitap: Kimmel, M. S. (2007). The gendered society. Oxford University Press.
İki veya Daha Fazla Yazarlı: DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.
Bir Şirket (Grup) Yazarlı: American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press.
Düzenlenmiş Kitap: Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press. 
Editörlü Kitap Bölümü: McCormack, B., McCance, T., & Maben, J. (2013). Outcome evaluation in the development of person-centred practice. In B. McCormack, K. Manley, & A. Titchen (Eds.), Practice development in nursing and healthcare (pp. 190-211). John Wiley & Sons.
Tez: Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing [Master's thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks.
https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en
Yazar Bilgisi Olmayan: The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin America.
Web Sayfası: Sparks, Dana. (2018, September 12). Mayo mindfulness: Practicing mindfulness exercises. Mayo Clinic.

Yedinci baskıda, şimdi bir referans listesi girişine en fazla 20 yazar dahil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listede yer alan 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (…) ile değiştirilir ve ardından son listelenen yazarın adı gelir:
Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z.

ÜRETİM
Bir makale yayın için kabul edildikten sonra, profesyonel dil editörleri tarafından yapılan bir değerlendirme sürecinden daha geçer. Bu süreçte dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçimlendirme hataları düzeltilirken, makalenin genel anlaşılırlığını ve okunabilirliğini artırmak için değişiklikler yapılabilir.

Dil Değerlendirme süreci sonrasında, makale "ahead-of-print" yayını olarak çevrimiçi olarak yayınlanabilir. Bu, makalenin dergi sayısında yer almadan önce okuyucuların erişimine sunulduğu anlamına gelir. Bu, okuyucuların araştırmaya en kısa sürede erişimini sağlamak amaçlıdır.

Makale resmî olarak yayınlanmadan önce, yazara PDF düzeltme nüshası incelemesi için gönderilir. İlgili yazarın, makalenin yayınlanması için belirli bir süre içinde (genellikle 2 gün) makaleyi gözden geçirmesi ve onaylaması istenir. Bu, yayın sürecinde önemli bir adımdır, çünkü yazarın hataları yakalaması veya son değişiklikleri yapması için son bir fırsat sunar.

 

ENGLISH
EISSN 2822-3535